Oferta

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
oferuje:

1. WĘGIEL BRUNATNY (ceny):
   – sortowany o uziarnieniu:
​   – niesortowany o uziarnieniu 0-300 mm
   Parametry oferowanego węgla brunatnego (średnie):
  • Kaloryczność Qri:           od 9.500-13.500 kJ/kg
  • Zawartość popiołu Ar:   do 10%
  • Zawartość siarki Srt:      do 0,8%
  • Wilgotność Wrt:          do 48%
  • Wymagania dla poszczególnych sortymentów w zakresie uziarnienia zgodnie z normą PN-75/G97051
Nazwa sortymentu Wymiary ziarna Dopuszczalna zawartość
podziarna nadziarna
Miał 0-40 mm Nie normalizuje się 10 %
Orzech 20-80 mm 20 % 10 %
Kęsy 80-300 mm 20% Nie normalizuje się
Niesort 0-300 mm Nie dotyczy Nie dotyczy

 

2. NADKŁAD ILASTY
Z uwagi na fakt, iż nadkład ilasty jest produktem naturalnym, jego zakup należy poprzedzić oceną jego przydatności, dokonaną przez Kupującego (np. na podstawie zakupu partii próbnej).
Informacje: Dział Technologii Górniczej, tel. 75 77 35 665.

 

3. GRUNT PIASZCZYSTO-ŻWIROWY

 

4. ZIEMIA HUMUSOWA
   Warunki załadunku:
   W przypadku transportu samochodowego ładowane są pojazdy o maksymalnych wymiarach:

Korespondencję w sprawie sprzedaży należy kierować na adres:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów
Dział Sprzedaży
ul. Górników Turowa 1
59-916 Bogatynia

Kontakt telefoniczny:
Dojazd GPS:

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterPrint this page
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA