W ramach aktualnie prowadzonych nasadzeń, południowo-wschodnia część terenu Kopalni Turów wzbogaciła się łącznie o 644 młodych drzew liściastych. Minimalny obwód pnia każdej z 300 nowych sadzonek dębu, 172 jesionu i 172 sadzonek klonu, na wysokości 1 metra ma ok. 15 cm. System korzeniowy sadzonych drzew zostały zasypany humusem, czyli urodzajną glebą, która wspomoże sadzonki w ich właściwym wzroście. Wybrane gatunki bardzo dobrze odnajdują się w lokalnych warunkach siedliskowych. Drzewa posadzone zostały w jednej lokalizacji, dzięki czemu w przyszłości stworzą pas leśny na terenie górniczym turoszowskiej kopalni o walorach krajobrazowych i tlenotwórczych. Jednocześnie uzyskana zostanie naturalistyczna bariera wiatrochronna.

Kopalnia Turów realizuje nowe nasadzenia od połowy ubiegłego wieku. W 2008 r. kopalnia zakończyła rekultywację zwałowiska zewnętrznego w kierunku leśnym, nasadzając na jego powierzchni w sumie ok. 22 mln sztuk drzew. Teren zwałowiska przekazany został Lasom Państwowym, a aktualnie byłe zwałowisko zewnętrzne stanowi kompleks leśny, cenny dla gminy Bogatynia.

- W trosce o środowisko naturalne od wielu lat Kopalnia Turów realizuje szereg działań, które minimalizują i zapobiegają skutkom wynikającym z działalności eksploatacyjnej. Zaliczyć do nich można prace rekultywacyjne terenów pogórniczych, polegające m.in. na sadzeniu nowych drzew. Dotychczas kopalnia zrekultywowała blisko 2900 ha gruntów, z czego 2400 ha przekazała m.in. Nadleśnictwu Pieńsk oraz Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu – podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Dzisiaj na terenach poprzemysłowych Kopalni Turów występuje bogata fauna i flora z rzadkimi gatunkami, m.in. naturalnie rosnące cisy.

Obecnie turoszowskie zwałowisko zewnętrzne, które dziś wygląda jak naturalne wzgórze wpisujące się w krajobraz regionu, pokrywają kilkudziesięcioletnie drzewostany, a także zupełnie nowe uprawy zakładane w ostatnich latach. Prowadzona sukcesywnie rekultywacja przynosi zamierzone efekty w postaci coraz bogatszych ekosystemów i wzrostu wskaźnika lesistości. Dzięki dotychczasowym nasadzeniom w gminie Bogatynia wzrósł on z poziomu 27 do niemal 30 proc. – podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Turów.

Dodatkowo, do końca lutego 2023 r. na pobliskim terenie, między Kopalnią Turów a czeską granicą, powstanie długi na kilometr wał ziemny, który również obsadzony zostanie drzewami i bogatą roślinnością. Jest to jedno z działań turoszowskiej kopalni, do których zobligowała się w podpisanym 3 lutego 2022 r. z Republiką Czeską porozumieniu gwarantującym jej dalsze funkcjonowanie. W porozumieniu strony zobowiązały się do współpracy dotyczącej wdrażania i finansowania na terytorium Czech działań wykrywających, minimalizujących i zapobiegających wpływom Kopalni Turów na czeskie tereny przygraniczne. Oprócz budowy wału ziemnego kopalnia zobligowała się także m.in. do dokończenia budowy podziemnej bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych w kierunku Czech.

Kopalnia Turów cyklicznie sadzi drzewa również w ramach akcji „Lasy Pełne Energii” organizowanej we współpracy z Nadleśnictwem Pieńsk i lokalną młodzieżą szkolną. Akcje „Lasy Pełne Energii” to proekologiczna, autorska inicjatywa spółki PGE Dystrybucja z Grupy PGE, która z powodzeniem rozwijana jest przez pracowników pozostałych spółek Grupy. W sumie, podczas trzech akcji zrealizowanych w pobliżu Bogatyni, z inicjatywy PGE GiEK posadzonych zostało 3 tys. nowych dębów i buków.

kwbturow_site