Tegoroczna edycja przyciągnęła rekordową liczbę niemal 300 uczestników – reprezentantów instytucji naukowo-badawczych specjalizujących się w górnictwie, przedstawicieli urzędów górniczych, kopalń odkrywkowych oraz firm zaplecza technicznego. Spółkę PGE GiEK reprezentowali między innymi Robert Ostrowski, prezes PGE GiEK, wiceprezesi Zbigniew Kasztelewicz i Andrzej Kopertowski, Sławomir Wochna, dyrektor KWB Turów, Dariusz Grzesista, dyrektor KWB Bełchatów, przedstawiciele strony społecznej oddziałów spółki oraz szerokie grono pracowników. Nie zabrakło też przedstawiciela ministerstwa energii - Adama Gawędy, wiceministra energii ds. górnictwa.

Konferencję rozpoczął dynamiczny pokaz maszyn Caterpillar w Lafarge Kopalni Dolomitu „Radkowice”, podczas którego zaprezentowane zostały nowoczesne wozidła sztywnoramowe, wozidła przegubowe, koparka, ładowarki oraz spycharka. Kolejnym punktem wydarzenia było uroczyste otwarcie konferencji oraz wręczenie okolicznościowych statuetek i podziękowań sponsorom. Jak co roku, uhonorowano także osoby wspierające działalność branży górnictwa odkrywkowego, przyznając im zaszczytny tytuł Przyjaciela Górnictwa Odkrywkowego. W tym roku przyznano również szczególne wyróżnienie Diamentowego Przyjaciela Górnictwa Odkrywkowego, które otrzymał prof. Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes zarządu ds. wydobycia PGE GiEK.

diamentowy-przyjaciel-dla-prezesa-kasztelewicza.jpg

Adam Gawęda, wiceminister energii, w trakcie konferencji poruszył kwestie związane z powstawaniem nowych kopalń odkrywkowych, w tym odkrywki w Złoczewie. W swoim przemówieniu podkreślił, że złoża węgla brunatnego i kamiennego są bardzo ważne i strategiczne z punktu widzenia przyszłości polskiej energetyki.

Robert Ostrowski, prezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podkreślił natomiast, że spółka PGE GiEK dokłada wszelkich starań, aby sprawy związane z koncesjami przebiegały sprawnie – Uzyskanie koncesji to proces trudny i złożony, jednak w dobrym otoczeniu, ze wsparciem życzliwych ludzi w rządzie i ministerstwie wierzę, że podołamy tym zadaniom – podsumował Robert Ostrowski, prezes PGE GiEK.

Do wyzwań górnictwa odkrywkowego oraz do integracji środowiska związanego z tą branżą odniósł się również w swoim liście skierowanym do uczestników konferencji wiceminister energii Tadeusz Skobel: Polska i Świat potrzebują innowacji oraz kreatywnego podejścia do zmian zachodzących w sektorze górniczym. To właśnie innowacje są kluczowe dla przyszłości górnictwa odkrywkowego i to one determinują dynamikę jego rozwoju. Polska posiada potencjał naukowy i technologiczny do tego, aby skorzystać z pojawiąjących się szans, będących skutkiem nowych trendów w górnictwie odkrywkowym. Sektor górniczy stoi przed ogromnym wyzwaniem, dlatego wymiana doświadczeń i twórcza dyskusja, innowacje i technologiczne rozwiązania przyszłości są bezcenne.

min.-gaweda-z-prezesami-pge-giek-i-dyr.-kwbb.jpg

O aktualnych problemach górnictwa odkrywkowego w Polsce mówił również w referacie wprowadzającym prof. Zbigniew Kasztelewicz, wiceprezes ds. wydobycia PGE GiEK. – Kompleksy paliwowo-energetyczne wykorzystujące węgiel brunatny wykazywały dotychczas dodatnią rentowność, także w innych segmentach energetyki. W działalności bieżącej kompleksy nie wymagały i nie korzystały dotychczas z pomocy publicznej w postaci dotacji lub ulg podatkowych, a wręcz generowały nadwyżki umożliwiające finansowanie inwestycji. Dotacje wykorzystane przez te kompleksy dotyczyły wyłącznie nakładów związanych z ochroną środowiska, w szczególności ograniczenia emisyjności instalacji – podkreślił Zbigniew Kasztelewicz, zwracając jednocześnie uwagę, że aby do 2040 roku dostosować produkcję energii z węgla kamiennego i brunatnego do prognozowanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny, należy rozpocząć budowę nowych kopalń.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego pokazuje, jak wiele zmian i rozwiązań technicznych wdrażanych jest co roku w sektorze górnictwa odkrywkowego. Podczas trzydniowych obrad oprócz zagadnień dotyczących przyszłości węgla brunatnego poruszone zostały między innymi zagadnienia dotyczące barier górnictwa odkrywkowego, nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w górnictwie, ochrony środowiska czy najnowszych uregulowań prawnych związanych z sektorem wydobywczym. W programie nie zabrakło wystąpień pracowników PGE GiEK.

SGO 2019 to konferencja naukowo-techniczna, organizowana przez Katedrę Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Jej głównym celem jest rozpowszechnianie aktualnej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego, a także wymiana doświadczeń, pozwalająca na wypracowanie tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”. SGO objęta została patronatem honorowym: Krzysztofa Tchórzewskiego – ministra energii, dr inż. Adama Mirka – prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, prof. Tadeusza Słomki – rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Wacława Dziurzyńskiego – przewodniczącego Komitetu Górnictwa PAN oraz prof. Józefa Dubińskiego - prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

kwbturow_site