dyrektor-zedo-piotr-litwin-jpg

Podziękowania dla elektrowni i kopalni Turów wręczono 18 marca 2019 r. podczas Dolnośląskiego Kongresu Zawodowego odbywającego się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Dyplomy z rąk Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, odebrali Paweł Styczyński, dyrektor Elektrowni Turów oraz Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Dyrektor ZEDO Piotr Litwin podziękowanie dla ZEDO odebrał 19 marca podczas Zachodniopomorskiego Kongresu Zawodowego.

– Przyznane wyróżnienia to potwierdzenie, że spółka PGE GiEK jest odpowiedzialna nie tylko za bezpieczeństwo energetyczne kraju, ale również aktywnie uczestniczy w odbudowie polskiego szkolnictwa zawodowego. Współpracując ze szkołami z terenów, na których funkcjonują nasze oddziały, nie tylko uczestniczymy w zapewnieniu ciekawej oferty edukacyjnej dla młodzieży, ale także inwestujemy w nasze przyszłe zasoby kadrowe – mówi Robert Ostrowski, prezes zarządu PGE GiEK.

 

img-9161-kopia-jpg

W ubiegłym roku, w ramach „Programu wspierania kształcenia zawodowego”, PGE GiEK podpisała porozumienia ze szkołami z powiatu zgorzeleckiego i bełchatowskiego. W tych lokalizacjach powstają klasy pod patronatem PGE, kształcące w zawodach pozwalających na uzupełnienie luki pokoleniowej i kompetencyjnej w elektrowniach i kopalniach należących do spółki. W 2014 r. oddział ZEDO zawarł umowę o współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Uczniowie kształcący się w tej szkole w zawodzie technik elektryk mają możliwość odbywania praktyk w elektrowni. Oddział sfinansował też zakup sprzętu do pracowni elektrycznej oraz współpracuje z ZSP nr 2 przy promocji szkoły i organizacji niektórych wydarzeń szkolnych.

– Pomagamy kształcić m.in. przyszłych techników: elektryków, mechaników, energetyków, automatyków i mechatroników. Dla uczniów organizujemy praktyczną naukę zawodu z przygotowaniem do zdobycia uprawnień kwalifikacyjnych oraz wizyty zawodoznawcze, a dla najlepszych fundujemy stypendia. To korzyść dla obu stron, zarówno dla nas – pracodawcy, jak i ucznia – przyszłego pracownika – dodał Robert Ostrowski.

Oprócz zapewnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej w przyszłości, celem „Programu wspierania kształcenia zawodowego” jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowania go do wyzwań rozwojowych i potrzeb lokalnego rynku pracy. Oddziały i spółki nadzorowane przez PGE GiEK, poprzez wsparcie lokalnej społeczności w obszarze edukacyjnym, realizują działania zgodne z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Program wspierania kształcenia zawodowego w PGE GiEK został objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PGE GiEK, oprócz podjętej współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi, od lat współpracuje również z 17 uczelniami wyższymi. Efektem porozumień o współpracy naukowo-technicznej są wspólne przedsięwzięcia, które służą wymianie doświadczeń, rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni.

Regionalne Kongresy Zawodowe, organizowane przez wojewodów i kuratorów oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej, to cykl szesnastu spotkań, upowszechniających zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym. W kongresach biorą udział m.in. pracodawcy reprezentujący branże, w których kształci się młodzież, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów, organów prowadzących szkoły zawodowe oraz izb rzemieślniczych i środowisk związanych z kształceniem branżowym i technicznym. Zmiany, których część wejdzie w życie od nowego roku szkolnego 2019/2020 dotyczą przede wszystkim zwiększenia wpływu pracodawców na funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego oraz dopasowania nowego systemu szkolnictwa branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż.

podziekowanie-men-za-dzialania-na-rzecz-ksztal-zaw.jpg

Fot. PGE GiEK SA, Jan Kamiński - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

kwbturow_site