Pozytywne rozstrzygnięcie złożonego przez PGE zażalenia gwarantuje powrót do wykonalności decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa jest dla planowanej inwestycji zwieńczeniem wieloetapowego postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W celu uzyskania decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przygotowała m.in. obszerny raport środowiskowy, który został poddany transgranicznym konsultacjom społecznym. Konsultacje raportu zakończyły się podpisaniem w 2019 r. przez Czechy i Niemcy protokołów z uzgodnień. W trakcie konsultacji oceniony został wpływ Kopalni Turów na każdy komponent środowiska oraz wskazano środki, które Kopalnia Turów zobowiązuje się podjąć aby maksymalnie zminimalizować swój negatywny wpływ środowiskowy. Środki te zostały wskazane w decyzji środowiskowej i są przez turoszowską kopalnię na bieżąco realizowane.

Postanowienie NSA to bardzo dobra wiadomość, przede wszystkim dla Polaków, którzy mają prawo oczekiwać stabilności energetyki i utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, opierającego się m.in. na działalności kompleksu energetycznego w Turowie. Dla mieszkańców regionu to gwarancja bezpieczeństwa energetycznego i gospodarki całego regionu.NSA w postanowieniu powołał się na artykuł 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, że również bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa i bezpieczeństwa obywateli. NSA w uzasadnieniu postanowienia wskazał również, że argumentacja PGE została całkowicie pominięta przez Sąd pierwszej instancji.Dlatego z satysfakcją przyjmujemy postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po rozpoznaniu zażalenia PGE od postanowienia WSA w Warszawie z 31 maja 2023r. o wstrzymaniu wykonalności decyzji środowiskowej dla kopalni Turów, uchylił zaskarżone postanowienie i odmówił wstrzymania wykonalności decyzji środowiskowej - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

kwbturow_site