zwalowarka_ramb_kwbt.jpg

Próby funkcjonalne pod obciążeniem oraz próby wydajności rozpoczęły się 30 kwietnia. Nowo wybudowana zwałowarka to potężna maszyna. Waży 2600 ton, ma długość 190 metrów, ok. 50 metrów wysokości, a wydajność teoretyczna wynosi 11 500 m3 nadkładu na godzinę. Dla porównania taka ilość surowca mogłaby wypełnić w godzinę trzy baseny olimpijskie. Maszyna porusza się z prędkością do 9 metrów na minutę. Średnica łożyska obrotu zwałowarki wynosi aż 10 metrów.

Wybudowanie jednej z największych maszyn podstawowych, jakie powstały w ostatnich latach na europejskim obszarze przemysłu górniczego i energetycznego, napawa dumą, tym bardziej, że to właśnie w Grupie PGE powstało i pracuje tak gigantyczne urządzenie mówi Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Zadaniem zwałowarki typu ZGOT 11500 jest odtworzenie potencjału maszyn zwałujących w kopalni Turów. Zwałowarka w pierwszej fazie będzie pracowała na zwałowisku południowozachodnim i będzie przemieszczać się w kierunku zwałowiska północnego. Maszynę obsługuje 4-osobowa, doświadczona załoga, która wcześniej pracowała na innych zwałowarkach. Są to wysokiej klasy specjaliści, którzy brali udział w rozruchu i transporcie zwałowarki z placu montażowego na docelowe miejsce pracy, gdzie dokonano szeregu kontroli urządzeń zabezpieczających maszynę.

Po 34 miesiącach budowy maszyna ruszyła, podaje nadkład i możemy potwierdzić, że funkcjonuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Zwałowarka pracować będzie do końca eksploatacji złoża, a nawet dłużej, ponieważ jej celem będzie też formowanie skarpy docelowej, zgodnej z kierunkiem rekultywacji – mówi Sławomir Wochna, dyrektor PGE GiEK KWB Turów.

Jesteśmy przekonani, że wybudowana przez RAMB zwałowarka z powodzeniem pracować będzie w turoszowskiej kopalni, tak jak kolejna budowana przez naszą spółkę maszyna – koparka K-20, która obecnie poddawana jest próbom rozruchowym. Jej budowa zakończy się w połowie roku – powiedział Marcin Ławniczek, prezes spółki RAMB z Grupy PGE.

Umowę na  budowę zwałowarki podpisano w 2017 roku, a pierwsze prace na placu montażowym kopalni w Turowie rozpoczęły się na początku 2018 r. Przy budowie zwałowarki spółka RAMB współpracowała wyłącznie z krajowymi podwykonawcami, zarówno wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PGE, jak również wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi. Projekt techniczny zrealizowała wrocławska firma Poltegor-Projekt.

kwbturow_site