Turoszowska kopalnia z należytą starannością realizuje zapisy międzyrządowej umowy. Prace nad budową i zalesianiem krajobrazowego wału, znajdującego się pomiędzy Kopalnią Turów a Republiką Czeską trwały niespełna rok, od lipca 2023 roku. Inwestycję rozpoczęto opracowaniem i przyjęciem przez obie strony harmonogramu prac. Zgodnie z przyjętą dokumentacją projektową, wał ma 5 metrów wysokości, ok. 40 m szerokości w podstawie oraz nieco ponad kilometr długości.

Ostatnim etapem realizacji inwestycji było nasadzenie roślinności na wierzchowinie wału. Posadzono na nim drzewa liściaste i iglaste, m.in. sosnę zwyczajną, modrzew europejski, brzozę brodawkowatą, klon jawor i klon pospolity, lipę drobno i szerokolistną, a także mniejsze krzewy. 

Budowa wału ziemnego była jednym z postulatów Republiki Czeskiej. Ma on na celu zasłonięcie widoku na turoszowski kompleks energetyczny. W ramach umowy zakończono już także, m.in. budowę podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego. Testy skuteczności podziemnej bariery wykazują wzrost poziomu wód podziemnych nawet o ponad 4,6 metra, a wyniki na bieżąco przeprowadzanych pomiarów przekazywane są stronie czeskiej. Kopalnia realizuje również zapisy umowy dotyczące innych komponentów środowiska, m.in w zakresie ochrony przed hałasem i pyleniem. Dotychczas na terenie Kopalni Turów odbyło się również osiem misji oceniających, podczas których strona czeska monitorowała działania podejmowane na rzecz ochrony wód. Są one organizowane raz na kwartał. 

Więcej o inwestycjach i działaniach realizowanych przez Kopalnię Turów w ramach podpisanej umowy można przeczytać na stronie internetowej: https://kwbturow.pgegiek.pl/aktualnosci/od-dwoch-lat-kopalnia-turow-wzorowo-realizuje-zapisy-umowy-polsko-czeskiej-en-cz-de

kwbturow_site