Wnioski po trwającej ok. 4 miesiące kontroli ekspertów z zewnętrznej specjalistycznej firmy Luxon Sp. z o.o. są pozytywne dla turoszowskiej kopalni. Obszar KWB Turów osiąga mniejszy współczynnik zaświetlenia niż sąsiadująca z nią Bogatynia, Zittau oraz najbliższe, duże miasto Liberec. W żadnym z 47 punktów pomiarowych zlokalizowanych wokół terenu kopalni nie stwierdzono przekroczenia wartości 2 lx, czyli wartości natężenia po czasie przyciemnienia, tzw. „ciszy nocnej”, dla wyznaczonej strefy środowiskowej. Dla porównania, natężenie oświetlenia powierzchni Ziemi przez Księżyc w pełni pogodną noc wynosi 0,2 lx, a oświetlenie uliczne w nocy pomiędzy 5 a 10 lx.

Badanie wykazało, że Kopalnia Turów nie ma dominującego wpływu na zaświetlenie nieba, a widziana nad kopalnią poświata bierze się w głównej mierze z innych, sąsiadujących z kopalnią zakładów przemysłowych oraz miejscowości i jest spowodowana m.in. rozpraszającym charakterem atmosfery.

Audyt oświetlenia zewnętrznego został zrealizowany zgodnie z podpisaną w zeszłym roku umową między rządami Polski i Czech i stanowi jedno z wielu, transparentnie prowadzonych działań. PGE GiEK realizuje m.in. budowę podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego chroniącego wody podziemne na terytorium Czech, a także budowę wału ziemnego. Wszystkie wskazane w umowie zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem, co na bieżąco potwierdza również strona czeska.

Kopalnia Turów na bieżąco podejmuje wiele działań, które wynikają z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko, podpisanych protokołów transgranicznych, jak również z otwartej postawy turoszowskiej kopalni. Mając na celu zoptymalizowanie funkcjonującego na jej terenie oświetlenia zewnętrznego, prowadzone są analizy w efekcie których następuje wyłączanie w porze nocnej tych obwodów oświetleniowych, które nie są niezbędne do bezpiecznej pracy. Przeprowadzana jest bieżąca korekta niewłaściwie ustawionych opraw, a nowy asortyment oświetleniowy zamawiany jest z parametrami temperatury barwowej, minimalizującej wpływ na środowisko. Ponadto, prowadzone są prace modernizacyjne polegające na wymianie tradycyjnego oświetlenia żarowego na nowoczesne, energooszczędne oświetlenie LED oraz postępowania zakupowe mające na celu opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie modernizację całych systemów oświetlenia maszyn i obiektów Kopalni Turów.

kwbturow_site