kwbt-krazniki-cichobiezne-na-przenosniku-zasobnik.jpg

Kopalnia w Turowie, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, wymieniła krążniki na przenośnikach taśmowych przy obwodnicy nadkładowej. Nowe cichobieżne krążniki mają znacznie lepsze parametry akustyczne. Zamontowano ponad 800 zestawów krążników charakteryzujących się niemal dwukrotnie większą trwałością i niższą emisją hałasu w stosunku do dotychczas stosowanych.

Wybór krążników poprzedzony był wnikliwą analizą w zakresie parametrów dotyczących emisji hałasu. Ich skuteczność została potwierdzona w dotychczasowych analizach akustycznych. Emisja hałasu przenośników w rejonie zasobnika węgla, po wymianie krążników na cichobieżne spadła od 4 do 6 dB, co jest wartością bardzo znaczącą. Wymiana krążników przenośników taśmowych to jedno z zadań realizowanych przez turoszowskich górników, które minimalizuje wpływ działalności górniczej na środowisko. Innym przykładem jest zatrzymywanie w porze nocnej, w godzinach od 22:00 do 6:00, pracy przenośników zwałowych i zwałowarki - podkreśla Sławomir Wochna, dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

KWB Turów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzi stały monitoring oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. Poziom hałasu wokół odkrywki mierzony jest w cyklach dwuletnich oraz kontrolnie – każdorazowo po zastosowaniu środka minimalizującego. Ostatnie badania w zakresie ochrony przed hałasem KWB Turów przeprowadzone przez akredytowane laboratorium nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej. Pomiary każdorazowo wykonywane są na terenach zabudowy mieszkaniowej podlegających ochronie akustycznej i położonych możliwie najbliżej kopalni. Kopalnia Turów od wielu lat angażuje znaczne środki w celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska. Oprócz wymiany krążników na cichobieżne, najważniejsze istniejące zabezpieczenia to wały ziemne i ekrany akustyczne. Kolejne działania to np. zastosowanie falowników na przenośnikach w celu możliwości regulowania prędkości taśmy, budowa nowych ekranów akustycznych wzdłuż przenośników oraz dodatkowe ekrany stacji napędowych, a także zastosowanie dodatkowego ekranu akustycznego przestawnego w rejonie Opolna Zdrój.

Warto przypomnieć, że na terenie KWB Turów systematycznie przeprowadzane są kontrole sprawności urządzeń ochrony środowiska, w tym krążników cichobieżnych i w przypadku stwierdzenia podwyższonej emisji hałasu są niezwłocznie wymieniane. W ramach bieżącej wymiany wyeksploatowanych krążników w rejonie zasobnika węgla tylko w 2020 roku zainstalowano ponad 300 nowych zestawów.

Wymiana krążników na taśmociągach Kopalni Turów jest jednym z działań ograniczających jej wpływ na środowisko i pobliskie kopalni tereny. Innym działaniem prewencyjnym, do którego kopalnia zobligowała się dobrowolnie, jest budowa przy granicy polsko-czeskiej podziemnego, nieprzepuszczalnego ekranu, który będzie zapobiegał potencjalnemu odpływowi wody z czeskich terenów przygranicznych w kierunku odkrywki. Inwestycja za 17 mln zł jest w końcowej fazie realizacji i w najbliższym czasie jego skuteczność będzie monitorowana przez specjalistów z Polski i Czech – w razie konieczności ekran będzie można rozbudować.

Turoszowski kompleks energetyczny odpowiada za 5 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej i jest istotnym elementem krajowego systemu elektroenergetycznego, który ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz stabilne dostawy prądu do około 2,3 milionów gospodarstw domowych. Obecnie na terenie Elektrowni Turów kończy się budowa nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 496 MW. Po zakończeniu inwestycji turoszowski kompleks energetyczny będzie mógł zasilić w energię elektryczną dodatkowy milion gospodarstw.

kwbturow_site