Podczas konferencji zorganizowane zostaną dwa panele dyskusyjne. W pierwszym omówione zostaną wyniki międzynarodowych badań dotyczących polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w kontekście działalności Kopalni Turów. Debata koncentrować się będzie na ocenie wpływu obecnej sytuacji na współpracę sąsiadujących ze sobą trzech państw, szczególnie w Euroregionie Nysa, oraz na zagadnieniach związanych z transformacją energetyczną węgla brunatnego w kontekście kryzysu energetycznego spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę.  W drugim panelu omówiona zostanie przyszłość Kopalni Turów oraz pobliskich kopalń węgla brunatnego położonych w Czechach i Niemczech. Omówione zostaną również uzgodnienia transgraniczne w kontekście wzajemnych relacji.

Najbliższa przyszłość to dla branży energetycznej wyzwanie, ale i szansa na dobrą współpracę. Trwająca obecnie transformacja energetyczna musi łączyć sfery społeczną, gospodarczą i środowiskową z bezpieczeństwem energetycznym wszystkich trzech państw Trójstyku. Tylko ich wspólne działania będą gwarancją właściwego rozwoju i bezpieczeństwa przygranicznych regionów, jak również dziesiątek tysięcy osób związanych z kompleksem Turów – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE GiEK wspiera działania na rzecz synergii pomiędzy mieszkańcami i samorządami na Trójstyku granic. Konsekwentnie realizujemy zapisy międzyrządowego porozumienia z Republiką Czeską, co najlepiej świadczy o tym, że chcemy tę współpracę pielęgnować – mówi Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE GiEK.

W debatach udział wezmą przedstawiciele polskiego rządu, europarlamentu, samorządowcy i eksperci z dziedziny energetyki z Polski, Czech i Niemiec.

kwbturow_site