PGE przez ponad dwa lata aktywnie uczestniczyła w procesie zmierzającym do objęcia podregionu zgorzeleckiego finansowaniem w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji („FST”), wspierając  odpowiedzialne za składanie wniosków jednostki administracyjne: administrację lokalną (odpowiedzialną za stworzenie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji – „TPST”), jak i administrację państwową (odpowiedzialną za przygotowanie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji – „KPST”). W ramach konsultacji tych projektów PGE przekazała informacje i dane dotyczące m.in. zatrudnienia w kopalni i elektrowni w Turowie, prognozy poziomu wytwarzania energii elektrycznej w perspektywie roku 2030, daty granicznej okresów użytkowania podstawowych jednostek wytwórczych (bloków), planowanych przez Grupę Kapitałową PGE inwestycji w OZE na terenie powiatu zgorzeleckiego oraz planów w zakresie redukcji emisji CO₂ dla Elektrowni Turów. 

Ponadto PGE opracowała i przekazała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego szczegółowe informacje na temat siedmiu projektów, które mają wesprzeć realizację Planu Sprawiedliwej Transformacji województwa dolnośląskiego. Sześć z nich ma być zrealizowane na terenie powiatu zgorzeleckiego. Wszystkie projekty przygotowane przez PGE opiewają na kwotę blisko 5,5 mld zł. Na liście projektów znajdują się:

  • „Budowa elektrociepłowni w celu zabezpieczenia potrzeb cieplnych Bogatyni”;
  • „Budowa farm fotowoltaicznych”;
  • „Budowa farm wiatrowych”;
  •  „Centrum Odkrywcze – nauka i historia Górnictwa Odkrywkowego i Transformacji Regionu - projekt edukacyjno-turystyczny z elementami rekultywacji terenu”;
  • „Magazyn energii (bateryjny/chemiczny/fizyczny) – współpracujący z projektami OZE / wirtualną elektrownią”;
  • „Program Wirtualna Elektrownia – wykorzystanie kompetencji IT”;

Komisja Europejska wyraźnie wskazała, że w tej rundzie finansowania z FST środki mogą trafić jedynie do regionów, które są w stanie wykazać wyłączenia w elektrowniach węglowych na danym obszarze przed 2030 rokiem. Zgodnie z planem włączeń, jaki został przyjęty dla Elektrowni w Turowie wyłączenia bloków elektrowni planowane są po 2030 roku.  W związku z tym region zgorzelecki będzie mógł starać się o środki z FST w kolejnej edycji tego funduszu i może liczyć na współpracę i pełne wsparcie ze strony Grupy PGE.

kwbturow_site