fundacja-pge-przekazala-darowizne-dla-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-w-bogatyni.jpg

Grupa PGE realizuje wiele projektów proekologicznych, które służą poprawie stanu środowiska naturalnego, ochronie bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej. Dlatego też razem z Fundacją PGE zdecydowaliśmy się wesprzeć pierwszy szpital darowizną, która posłuży działaniom zmniejszającym wpływ placówki na środowisko – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Darowizna Fundacji PGE pozwoli na wprowadzenie 3 etapowego projektu, którego efektem będzie uporządkowanie segregacji odpadów oraz modernizacja nieefektywnego systemu oświetlenia na terenie szpitala. Zakupione zostaną pojemniki na odpady, spełniające wymogi sanitarno-epidemiologiczne. Następnie zostanie wyodrębnione pomieszczenie do przechowywania segregowanych śmieci. W ostatnim etapie zainstalowany zostanie system przyciemniający i wyłączający światło.

Jesteśmy przekonani, że aktywna realizacja polityki środowiskowej ma wymiar ekologiczny. Realizacja naszego planu przyczyni się do ochrony dobra jakim jest środowisko naturalne – mówi Paweł Juszyński, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

Inne działania prośrodowiskowe prowadzone przez Fundację PGE to głównie projekty realizowane w ramach programu „Lasy Pełne Energii”, tj. realizacja instalacji fotowoltaicznych w Biebrzańskim Parku Narodowym oraz w Świętokrzyskim Parku Narodowym, a także rewitalizacja Krzywego Lasu oraz współpraca z Roztoczańskim Parkiem Narodowym przy rewitalizacji ścieżki dendrologicznej we Floriance oraz projekt „Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych w Roztoczańskim Parku Narodowym”.  Program „Lasy Pełne Energii”,  realizowany jest przez Grupę PGE od 21 lat. W tym czasie pracownicy Grupy PGE wraz z rodzinami, harcerzami, młodzieżą szkolną i przedstawicielami lokalnych społeczności posadzili ponad 600 tys. drzew, głównie sosen, świerków i dębów.

kwbturow_site