PGE GiEK realizuje rekultywację terenów poeksploatacyjnych niemalże od początku swojej działalności. Dlatego posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych i efektywnych rozwiązań technologicznych, które są przyjazne naturze i pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć środowiskowe skutki wydobywania węgla.

Przykładem troski o środowisko są zrekultywowane wzgórza przy odkrywkach węgla brunatnego Bełchatów i Turów. Dzisiaj na tych terenach poprzemysłowych występuje bogata fauna i flora z rzadkimi gatunkami.

Prowadzenie eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywkową powoduje tymczasowe, wielkoobszarowe przekształcenia powierzchni terenu, a w efekcie zmiany w środowisku naturalnym. By je minimalizować kopalnie PGE GiEK rekultywują obszary pogórnicze z największą starannością, a efektem tych działań jest drugie życie terenów poprzemysłowych - podkreśla Andrzej Legeżyński, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Tereny pogórnicze stwarzają szczególne możliwości ich zagospodarowania. Duże obszary pozwalają na utworzenie nowego krajobrazu o znaczeniu regionalnym, a nawet krajowym.

Bogactwo ekosystemów na zielonych wzgórzach

Przykładem najbardziej spektakularnych działań rekultywacyjnych bełchatowskiej kopalni jest Góra Kamieńsk, powstała na zwałowisku zewnętrznym pola Bełchatów. Dziś jest miejscem atrakcyjnego kompleksu wypoczynkowego w centralnej Polsce. To najwyższe obecnie w centralnej Polsce wzgórze, o wysokości ponad 407 m n.p.m., stało się turystyczną atrakcją regionu; zimą staje się centrum sportów narciarskich, a w cieplejszych porach roku miejscem turystyki rowerowej i pieszej.

Nazywane „bliźniaczą” Górą Kamieńsk zwałowisko zewnętrzne Pola Szczerców Kopalni Bełchatów, jest kolejnym przykładem wzorcowo prowadzonej rekultywacji. Obszar ok. 1130 ha pokrywają tereny trawiaste i młode drzewa. Góra obfituje w liczne gatunki zwierząt i ptaków.

Nie mniejszą bioróżnorodnością mogą poszczycić się poprzemysłowe tereny Kopalni Turów, która prowadzi rekultywację terenów pogórniczych od końca lat 50. ubiegłego wieku. Dotychczas kopalnia zrekultywowała blisko 2900 ha, z czego 2400 przekazała m.in. Nadleśnictwu Pieńsk oraz Starostwu Powiatowemu w Zgorzelcu. Obecnie zwałowiska pokrywają kilkudziesięcioletnie drzewostany, a także zupełnie nowe uprawy zakładane w ostatnich latach. Prowadzona sukcesywnie rekultywacja przynosi zamierzone efekty w postaci coraz bogatszych ekosystemów i wzrostu wskaźnika lesistości. W gminie Bogatynia wzrósł on z 27 do niemal 30 proc.

kwbturow_site