Wypracowane stanowisko jest kolejnym przykładem solidarnego zaangażowania samorządowców i Związków Zawodowych PGE GiEK, którzy sprzeciwiają się nieuzasadnionym roszczeniom strony czeskiej oraz żądaniom wstrzymania, a następnie zakończenia w najbliższej przyszłości wydobycia węgla w Kopalni Turów.

Wojciech Dobrołowicz, pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, wraz z przedstawicielami Związków Zawodowych działających w Kopalni i Elektrowni Turów opublikowali 15 marca stanowisko, w którym popierają działania związane z transformacją energetyczną turoszowskiego kompleksu energetycznego. Aby Europejski Zielony Ład był rzeczywistą nową strategią wzrostu i rozwoju, transformacja powinna przebiegać na zasadzie ewolucji a nie rewolucji, powinna być dobrze zaplanowana, rozłożona w czasie, a także dofinansowana m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – czytamy w piśmie.

Sygnatariusze dokumentu popierającego dalsze funkcjonowanie Kompleksu Turów podkreślili także, że popierają wydłużenie terminu obowiązywania obecnej koncesji na wydobycie do 2044 roku. Gmina Bogatynia pozytywnie zaopiniowała wniosek w tej sprawie, ponieważ działalność Kopalni Turów do wyczerpania złoża, przy zachowaniu najwyższych norm ochrony środowiska, to nie unikanie wyzwań ekologicznych, ale czas niezbędny do stworzenia alternatywnych miejsc pracy, przekwalifikowania kadr, zbudowania infrastruktury, zmiany wizerunku regionu i uatrakcyjnienia go dla potencjalnych inwestorów – napisano w dokumencie. Ponadto burmistrz Bogatyni oraz Strona Społeczna Kompleksu Turów podkreślili, że najbliższe lata są kluczowe dla dalszego rozwoju regionu. Będzie to czas przeznaczony na poprawę jego konkurencyjności i na wyrównywanie szans. W celu jak najlepszego przygotowania się do nadchodzących zmian, samorząd Bogatyni przystąpił już do opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Bogatyni na lata 2021-2027.

Sygnatariusze apelu poparcia dla Kompleksu Turów domagają się także od władz Unii Europejskiej równego traktowania wszystkich państw członkowskich w tak ważnej dla społeczeństwa sprawie jaką jest bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wyrażamy nadzieję, że analizując skargę na Państwo Polskie w sprawie działalności KWB Turów złożoną przez naszych sąsiadów, którzy w bliskiej odległości od granic Polski posiadają swoje działające, nieporównywalnie większe od Turowa kopalnie, Unia Europejska weźmie pod uwagę interesy wszystkich stron i podejmie decyzję, która nie będzie nikogo dyskryminowała, ani skutkowała utratą źródła dochodu i ubóstwem tysięcy mieszkańców regionu. Leżące u podstaw Wspólnoty Europejskiej równość, solidarność i partnerstwo, nie są jedynie hasłami, a rzeczywistymi wartościami, które spajają państwa członkowskie, a transformacja będzie przebiegała w sposób faktycznie sprawiedliwy – czytamy w apelu.

Wspólne stanowisko popierające dalszą działalność Kopalni i Elektrowni Turów nie jest pierwszym apelem poparcia dla turoszowskiego kompleksu energetycznego. W ubiegłym roku pod petycją do Parlamentu Europejskiego w obronie Kompleksu Turów podpisało się około 30 tys. mieszkańców regionu. W akcję zbierania podpisów pod petycją solidarnie zaangażowali się mieszkańcy okolicznych powiatów, harcerze a także Pracownicy i Strona Społeczna PGE GiEK. Petycja była odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców kraju libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożoną w Parlamencie Europejskim. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny. Zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego.

We wrześniu ubiegłego roku również radni sejmiku województwa dolnośląskiego w uchwale wyrazili swoje poparcie dla sprawiedliwej, a nie gwałtownej transformacji Kompleksu Turów. Radni zwrócili uwagę, że nieunikniona wizja zakończenia wydobycia determinuje już dziś konieczność przygotowania koncepcji i zakresu transformacji zarówno w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Proces ten wymaga jednak dobrze przemyślanego i delikatnego podejścia zwłaszcza w wymiarze społecznym, z uwzględnieniem działań stabilizujących poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników, związane z przyszłością powiatu po transformacji węglowej.

kwbturow_site