W uroczystej akademii wzięło udział wielu gości, m.in. wiceminister Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji, posłowie na Sejm RP Krzysztof Kubów i Jacek Kurzępa, senator RP Rafał Ślusarz, wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński, a także przedstawiciele władz samorządowych, uczelni, duchowieństwa, służb mundurowych, spółek i instytucji oraz władze Grupy Kapitałowej PGE na czele z Pawłem Śliwą – wiceprezesem zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Sławomirem Zawadą – prezesem zarządu PGE GiEK, Stanisławem Żukiem – wiceprezesem zarządu ds. wydobycia PGE GiEK. Radę Nadzorczą PGE GiEK reprezentował jej sekretarz Sławomir Wochna. Tegoroczna akademia miała szczególny charakter w związku z przypadającą 70. rocznicą przejęcia przez Polskę Kopalni Turów.

Górnicza Barbórka to czas radości, ale również okazja do refleksji i podsumowań. Cała energetyka zmienia się na naszych oczach. Przyszłość Grupy PGE będzie zależała od tempa jej przystosowania do zmieniających się warunków rynkowych i wyzwań jakie stawia nieustanny postęp technologiczny. Dlatego naszą aspiracją jest stały rozwój. I cieszę się, że przy okazji górniczego święta mogę mówić Państwu o naszych sukcesach – mówił w trakcie akademii Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.  W tym szczególnym dniu patronki wszystkich górników – Świętej Barbary, chciałbym złożyć wszystkim pracownikom turoszowskiego kompleksu, ich rodzinom oraz wszystkim pracownikom firmi instytucji, które z nami współpracują, życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji zawodowej oraz spełnienia osobistych pragnień – dodał.

Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE GiEK, w swoim przemówieniu podziękował wszystkim górnikom za codzienną pracę. – Tradycję Barbórki celebrujemy co roku z wielkim szacunkiem, który oddajemy górnikom, dziękując za ich pracę. Pochylamy głowy przed ich trudem, poświęceniem, nierzadko narażaniem zdrowia i życia, służbą dla regionu i kraju przez24 godziny na dobę. W dniu Waszego święta życzę Wam pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Doceniam wytrwałą pracę i poświęcenie wszystkich tych, którzy w ciągu 70 lat działalności Kopalni Węgla Brunatnego Turów przyczynili się do jej sukcesów – mówił Sławomir Zawada.

Prezes Zarządu PGE GiEK podkreślił także rolę i znaczenie kopalni w regionie. - Tysiące atrakcyjnych miejsc pracy, znaczące wpływy finansowe do jednostek samorządów terytorialnych napędzają gospodarkę regionu. Warto chociażby przytoczyć jedną liczbę - tylko w 2016 roku kopalnia odprowadziła do samorządów ponad 76 mln zł różnych podatków i opłat. To kwota imponująca – powiedział Sławomir Zawada.

Dyrektor KWB Turów Leszek Sondaj podziękował wszystkim górnikom za sumienne i w pełni profesjonalne podejście do codziennych obowiązków służbowych. Przedstawił również najważniejsze zamierzenia kopalni, nierozerwalnie związane z budową nowego bloku energetycznego w pobliskiej Elektrowni Turów. - Budowa nowego niskoemisyjnego bloku energetycznego w elektrowni jest kluczowym projektem dla obu przedsiębiorstw. Dla kopalni łączy się to z koniecznością przebudowy i modernizacją podstawowego układu technologicznego. Nasze działania są niezbędne, aby utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie dostawy węgla w najbliższych trzech dekadach do Elektrowni Turów – mówił Leszek Sondaj.

Podczas akademii 22 osobom wręczono odznaczenia branżowe „Zasłużony dla Górnictwa RP”, nadano także 9 dyrektorskich stopni górniczych. 100 pracowników uhonorowano odznaką „Zasłużony Pracownik Turowa”, 3 osoby otrzymały odznaczenia „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. 5 osób z grona zaproszonych gości otrzymało również honorową odznakę „Zasłużony Pracownik Turowa”. Wręczono także 5 kordzików górniczych. Dodatkowo, wiceminister Marzenie Machałek oraz Dziekanowi Dekanatu Bogatynia księdzu Janowi Żakowi nadano stopnień Honorowego Generalnego Dyrektora Górniczego.

Uroczystość uświetnił występ orkiestry zakładowej kopalni Turów, której towarzyszyła wokalistka Kamila Osuch.

kwbturow_site