Klasy patronackie utworzone zostaną w trzech placówkach z terenu powiatu zgorzeleckiego posiadających techniczny profil nauczania. Programem objęte zostaną wybrane klasy kształcące w zawodach technik elektryk, elektronik, mechatronik i mechanik. W Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu i  Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni klasy patronackie funkcjonować będą już od następnego roku szkolnego 2018/2019. Porozumienie obowiązuje przez 10  lat. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu planowane jest utworzenie klas szkoły branżowej kształcących w zawodzie elektryk, elektromechanik i mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, które w przyszłości również objęte zostaną patronatem PGE.

W ramach współpracy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą brali udział w wizytach zawodoznawczych na terenie kopalni i elektrowni, zorganizowane zostaną zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, a także dodatkowe szkolenia. Dla wyróżniających się uczniów ufundowane zostaną  także stypendia.

W dniu dzisiejszym w Elektrowni Turów z dwiema szkołami podpisane zostało porozumienie w tej sprawie, a z jedną listy intencyjne, co kończy wielomiesięczne przygotowania do realizacji programu. W uroczystości udział wzięli m.in. Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Urszula Ciupak – starosta powiatu zgorzeleckiego, dyrektorzy i uczniowie szkół objętych programem, władze GK PGE na czele z Henrykiem Baranowskim - prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej i Sławomirem Zawadą - prezesem zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i całego polskiego rządu jest dostrzeganie istniejących problemów i szukanie drogi do ich rozwiązania. Niewątpliwym wyzwaniem jest przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Tego wyzwania podejmuje się MEN przy wsparciu pracodawców.  Pragnę podkreślić, że dzisiejsza uroczystość podpisania porozumień patronackich między szkołami a spółką PGE, która jest czempionem polskiej energetyki, jest najlepszym przykładem na to, że polska edukacja się zmienia i Ministerstwo Edukacji Narodowej tej zmianie będzie patronować – powiedziała w trakcie uroczystości Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej podkreślił, że dzisiejsze spotkanie jest częścią szerszego projektu, którego celem jest renesans szkolnictwa zawodowego w Polsce. Ta reforma jest potrzebna nie tylko sektorowi energetycznemu. Skorzystają z niej również samorządy, administracja publiczna i wreszcie zwykli ludzie – powiedział.  Zapewniam Państwa, że PGE będzie ten proces wspierała. Starannie przeanalizowaliśmy już sytuację i teraz budujemy plan działania. Wraz z przejęciem EDF Polska pozyskaliśmy również doświadczenie, które EDF zbudowało realizując autorski projekt szkolnictwa zawodowego - dodał prezes PGE.

Spółka PGE GiEK, jako lider w branży wydobywczej węgla brunatnego oraz w produkcji energii elektrycznej, kładąc ogromny nacisk na inwestowanie, chce i musi stawiać na niezwykle istotny czynnik – zasoby ludzkie. To bowiem pracownicy spółki, ze swoimi kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem, dają gwarancję utrzymania wysokiej pozycji PGE GiEK, jak i całej Grupy Kapitałowej PGE. Wielokrotnie podkreślam, że największą wartością firmy są jej pracownicy. Dlatego, będąc jednym z największych pracodawców w kraju, na bieżąco analizujemy rynek pracowników – powiedział Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Podpisane porozumienie jest kontynuacją współpracy spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z placówkami oświatowymi w kraju. PGE GiEK podpisała już z 16 uczelniami wyższymi porozumienia o współpracy naukowo – technicznej, czego efektem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć służących wymianie doświadczeń, rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej i praktycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni. Przykładem jest współpraca z Politechniką Wrocławską, dzięki której opracowano m.in. innowacyjną metodę monitoringu bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Z kolei z Politechniką Łódzką spółka prowadziła projekt badawczy z zastosowaniem materiału opatentowanego przez tę uczelnię dla ograniczenia emisji rtęci do atmosfery.

W dalszej kolejności analogiczne porozumienia zostaną podpisane z dwiema szkołami funkcjonującymi na terenie powiatu bełchatowskiego.

kwbturow_site