Południowo – Zachodni Klaster Energii powstał mając na uwadze poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Podjęta współpraca przyczyni się do uzyskania efektywności ekonomicznej, poprawy stanu środowiska, w tym w szczególności jakości powietrza oraz rozwój regionu z wykorzystaniem lokalnie dostępnych zasobów energetycznych.

W klastrze znajdzie się miejsce dla wysokosprawnej kogeneracji zawodowej produkującej energię elektryczną i ciepło na rynek lokalny, która zapewnieni partnerom klastra bezpieczeństwo energetyczne i zarazem konkurencyjność cenową – podkreślił Sławomir Zawada, Prezes Zarządu PGE GiEK.

W związku z tym spółka PGE GiEK zobowiązała się między innymi do: wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, modernizacji i serwisowania technicznego własnych urządzeń oraz instalacji wytwórczych, pełnienia funkcji operatora wewnętrznych systemów dystrybucji oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii na rynek lokalny (zgodnie z zakresem posiadanych koncesji), a także koordynacji działań w obszarze poszukiwania i organizacji finansowania projektów inwestycyjnych partnerów klastra oraz pełnienia funkcji doradczej w zakresie bilansowania energii i zawierania umów.

Do podpisania porozumienia o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii doszło 25 września 2017r.

W tym samym dniu listy intencyjne w zakresie współpracy w ramach Południowo – Zachodniego Klastra Energii podpisały również Tauron Dystrybucja SA, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Politechnika Warszawska, a także Narodowa Agencja Poszanowania Energii.

kwbturow_site