• Zagrożony wyginięciem gatunek ptaków zasiedlił tereny sąsiadujące z Kopalnią Turów

  25.09.2023

  Poprzemysłowe tereny Kopalni Węgla Brunatnego Turów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, wzbogaciły się o kilkaset sztuk kuropatwy – gatunku ptaka zagrożonego wyginięciem.

  Więcej
 • Prezes PGE Wojciech Dąbrowski: walka o Turów trwa nadal

  31.08.2023

  Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie ws. skarg niemieckich, czeskich i polskich organizacji ekologicznych oraz miasta Zittau, które zakwestionowały decyzję środowiskową dla Kopalni Turów. Przyczyną zawieszenia postępowania były kwestie proceduralne związane z ostatecznym zakończeniem postępowania ws. zmiany decyzji środowiskowej. Do tej pory Kopalnia Turów przeznaczyła aż 42 mln zł na realizację zapisów decyzji środowiskowej.

  Więcej
 • Kopalnia Turów konsekwentnie realizuje zapisy decyzji środowiskowej, którą zaskarżyli czescy i niemieccy ekolodzy oraz miasto Zittau

  24.08.2023

  Kopalnia Turów konsekwentnie realizuje wszystkie zapisy decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wśród których znajdują się liczne inwestycje proekologiczne ograniczające wpływ kopalni na środowisko naturalne i gwarantujące prowadzenie działalności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wszystkie warunki, zapisane w decyzji zostały wypracowane i zaakceptowane przez Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec m.in. w trakcie konsultacji transgranicznych przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Na realizację działań w ramach decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przeznaczyła do tej pory aż 42 mln zł.

  Więcej
 • Ekran przeciwfiltracyjny chroni czeskie zasoby wody. Realizacja zapisów Umowy polsko-czeskiej, kończącej spór wokół Kopalni Turów.

  11.08.2023

  Kopalnia Turów, należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE,  zakończyła trwający ponad rok okres testowy podziemnego ekranu przeciwfiltracyjnego, którego zadaniem jest ochrona zasobów wodnych po czeskiej stronie. Wyniki pomiarów wykazują wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych nawet o ponad 4 metry.

  Więcej
 • NSA z pozytywnym rozstrzygnięciem w sprawie Turowa

  18.07.2023

  Naczelny Sąd Administracyjny pozytywnie rozpatrzył zażalenie PGE na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 31 maja 2023 r. wstrzymujące wykonanie decyzji  środowiskowej dla Kopalni Turów. NSA orzekł, że postanowienie wydane przez sąd niższej instancji było wadliwe i z tego powodu uchylił postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji środowiskowej.

  Więcej
 • PGE GiEK sponsorem tytularnym Klubu Sportowego Turów ze Zgorzelca

  18.07.2023

  Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE kontynuuje współpracę z Klubem Sportowym Turów ze Zgorzelca w sezonie 2023-2024. PGE GiEK będzie wspierać pierwszą drużynę koszykówki mężczyzn oraz szkolenia dzieci i młodzieży.

  Więcej
 • OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości

  26.06.2023

  Więcej
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania wykonania postanowienia w sprawie Turowa

  23.06.2023

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w sprawie zażalenia złożonego przez PGE GiEK na decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dla Kopani w Turowie, odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia i przekazał sprawę do rozpoznania do NSA.

  Więcej
 • PGE GiEK gratuluje stypendystom klas patronackich PGE

  23.06.2023

  Uczniowie klas patronackich PGE, funkcjonujących w lokalnych szkołach branżowych i technicznych, odebrali dziś listy gratulacyjne od spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymało 78 tegorocznych stypendystów ze szkół w Bełchatowie i Turowie. Uczniowie otrzymali stypendia naukowe w wysokości 2500 zł za semestr. 

  Więcej
 • PGE złożyła zażalenie na postanowienie sądu w sprawie Turowa

  13.06.2023

  PGE GiEK, spółka z Grupy PGE, złożyła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na wydane 31 maja 2023 roku skandaliczne postanowienie w sprawie Kopalni Turów. Jest to odpowiedź spółki na wstrzymanie, z rażącym naruszeniem przepisów prawa, przez WSA w Warszawie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez GDOŚ we wrześniu 2022 r. Decyzja środowiskowa została zaskarżona przez organizacje m.in. z Niemiec i Czech.

  Więcej

Nasze oddziały

kwbturow_site