Zgodnie z zapisami Prawa Górniczego prowadzenie ruchu na terenie zakładu górniczego wymaga między innymi zabezpieczenia środków łączności niezbędnych do komunikowania się, tak pomiędzy poszczególnymi służbami technicznymi, jak i ich pracownikami.

Kopalniane służby łączności czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem telekomunikacji zarówno na obszarze odkrywki i zwałowisk jak i w zabudowie biurowej. Kopalnia nakładem sił i umiejętności własnych pracowników dokonuje rozbudowy, modernizacji i bieżących napraw w dziedzinie łączności. Z uwagi na widoczny i gwałtowny w ostatnim czasie postęp w dziedzinie IT kopalnia korzysta równocześnie z nowych technik i gotowych rozwiązań oferowanych przez największe firmy telekomunikacyjne.

Najogólniej rzecz biorąc podział środków łączności wykorzystywanych w kopalni przebiega wzdłuż dwóch jej systemów przenikających się nawzajem: łączności przewodowej i bezprzewodowej. Oba systemy przekazują zarówno informacje głosowe jak też służą do przenoszenia sygnałów (sterujących, monitorujących, etc.). Z uwagi na ciągły ruch, w szczególności w rejonie odkrywki i zwałowisk, łączność kopalni ulega ciągłym przeobrażeniom. Wskutek tzw. przesuwek (zmian miejsca położenia maszyn podstawowych) przekształceniu ulega system łączności.