W Kopalni Turów zadania w zakresie górniczego przygotowania eksploatacji i zabezpieczenia przed zagrożeniami naturalnymi realizują służby: miernicza, geologiczna, geotechniczna, technologii górniczej i ochrony środowiska. Działania tych służb są ze sobą ściśle powiązane.

Dział Technologii Górniczej zajmuje się projektowaniem robót górniczych obejmujących krótko, średnio i długoterminowe plany eksploatacji złoża. Zakres projektowy obejmuje w zasadzie wszystkie fazy planowanej eksploatacji odkrywkowej, w tym m.in.: przygotowanie przedpola i spągu odkrywki, roboty odwadniające, roboty górnicze wydobywcze i zwałowe.

Na potrzeby eksploatacji opracowuje m.in. miesięczne programy pracy maszyn podstawowych, roczne programy działań górniczo-technologicznych oraz wieloletnie założenia górniczo-technologiczne eksploatacji złoża i zwałowania nadkładu.

Dla potrzeb projektowania wykorzystuje się nowoczesną technikę oraz narzędzia informatyczne.

Wdrożone i użytkowane w Dziale Technologii Górniczej rozwiązania informatyczne wspomagające projektowanie produkcji stanowią integralną całość z Górniczym Systemem Informatycznym GSI wdrożonym w Kopalni Turów.