PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oferuje:

1. WĘGIEL BRUNATNY (ceny):

   – sortowany o uziarnieniu:

 • MIAŁ 0-40 mm
 • ORZECH 20-80 mm
 • KĘSY 80-300 mm
 • DROBNY 0-80 mm

   Parametry oferowanego węgla brunatnego (średnie):

 • Kaloryczność Qri:           od 9.500-13.500 kJ/kg
 • Zawartość popiołu Ar:   do 10%
 • Zawartość siarki Srt:      do 0,8%
 • Wilgotność Wrt:          do 48%
 • Wymagania dla poszczególnych sortymentów w zakresie uziarnienia zgodnie z normą PN-75/G97051
Nazwa sortymentu   Wymiary ziarna   Dopuszczalna zawartość
podziarnanadziarna
Miał0-40 mmNie normalizuje się    10 %
Orzech20-80 mm20 %10 %
Kęsy80-300 mm20%Nie normalizuje się
Niesort0-300 mmNie dotyczyNie dotyczy

 

 

2. GLINY OGNIOTRWAŁE I CERAMICZNE

Z uwagi na fakt, iż gliny ogniotrwałe i ceramiczne są produktem naturalnym, jego zakup należy poprzedzić oceną jego przydatności, dokonaną przez Kupującego (np. na podstawie zakupu partii próbnej).

Informacje: Dział Technologii Górniczej, tel. 75 77 35 665.

3. PIASKI I ŻWIRY

   Warunki załadunku:

   W przypadku transportu samochodowego ładowane są pojazdy o maksymalnych wymiarach:

 • Długość: maksymalna długość zestawu – 18 m
 • Wysokość: maksymalna wysokość zestawu – 4,20 m
 • Szerokość: maksymalny rozstaw kół zestawu – 3 m
 • Ciężar całkowity brutto zestawu: 60 ton​

 

Korespondencję w sprawie sprzedaży należy kierować na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Dział Sprzedaży

ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia

 

Kontakt telefoniczny:

 • Faktury / Umowy: 75 77 35 584 / 784
 • Faks: 75 77 35 033
 • Przetargi: 75 77 35 735
 • Faks: 75 77 35 939
 • Obsługa UE: 75 77 36 141
 • Awizacja: 75 77 36 064
 • Upoważnienia faks: 75 77 36 063
 • Złom i odpady: 75 77 35 630

Dojazd GPS:

 • Dział Sprzedaży – biuro: N 50.929994 E 14.922738
 • Waga samochodowa: N 50,938067 E 14,917535
 • Sortownia: N 50,942752 E 14,910132
kwbturow_site