Informacja na temat zakazu sprzedaży węgla

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca  2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, z dniem 1 czerwca 2020 r. zacznie obowiązywać przepis dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu paliw stałych, w tym węgla brunatnego, jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia w 1) gospodarstwach domowych; 2) instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.

Uziarnienie węgla brunatnego sortowanego

  • 0-40 mm „miał” 
  • 20-80 mm „orzech” 
  • 80-300 mm „kęsy” 

Parametry węgla brunatnego sortowanego (średnie):

  • Kaloryczność Qri:           od 9.500-13.500 kJ/kg
  • Zawartość popiołu Ar:   do 10%
  • Zawartość siarki Srt:      do 0,8%
  • Wilgotność Wrt:          do 48%

Wymagania dla poszczególnych sortymentów w zakresie uziarnienia zgodnie z normą PN-75/G97051

Nazwa sortymentu

Wymiary ziarna

Dopuszczalna zawartość

podziarna

nadziarna

Miał

0-40 mm

Nie normalizuje się

10%

Orzech

20-80 mm

20%

10%

Kęsy

80-300 mm

20%

Nie normalizuje się

Niesort

0-300 mm

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Szczegółowych informacji udziela:

  • Dział Sprzedaży: Węgiel - 75 773 55 84 lub 75 773 61 41
  • Dział Sprzedaży: Odpady - 75 773 56 30 lub 75 773 57 84
  • Kierownik Działu Sprzedaży - 75 773 51 86
kwbturow_site