Informacja na temat uchwał antysmogowych województwa dolnośląskiego

W wojew­ództwie dol­nośląskim obow­iązu­ją trzy uch­wały antys­mogowe, które wprowadziły ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw w tym wykorzystania węgla brunatnego do celów grzewczych, celem zapobieżenia negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko :

 1. Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 2. Uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.  sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 3. Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Link do uchwał: Uchwały  

Uchwały m.in. wprowadzają zakaz spalania paliw w wojew­ództwie dol­nośląskim od 1 lip­ca 2018 tj.:

 • Mułów i flo­tokon­cen­tratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • Węgla brunatnego oraz  paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • Węgla kami­en­nego w postaci sypkiej o uziarnie­niu poniżej 3mm;
 • Biomasy stałej o wilgo­t­noś­ci w stanie roboczym powyżej 20%.

Uchwały antysmogowe obowiązujące w pozostałych województwach:

 1. Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r.
 2. Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.
 3. Uchwała nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r.
 4. Uchwała nr XVIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r.
 5. Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r.
 6. Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.
 7. Uchwała nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.
 8. Uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r.

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oferuje:

Węgiel brunatny

- sortowany o uziarnieniu:

 • 0-40 mm „miał” 
 • 20-80 mm „orzech” 
 • 80-300 mm „kęsy” 
 • 0-80 mm „drobny”  

CENNIK

WĘGIEL BRUNATNY

MIAŁ 0-40 mm

bez akcyzy

130,00 zł/t +23% VAT = 159,90 zł/t

z akcyzą

141,01 zł/t +23% VAT = 173,44 zł/t

ORZECH 20-80 mm

bez akcyzy

165,00 zł/t+23% VAT = 202,95 zł/t

z akcyzą

176,01 zł/t+23% VAT = 216,49 zł/t

KĘSY 80-300 mm

bez akcyzy

225,00 zł/t+23% VAT = 276,75 zł/t

z akcyzą

236,01 zł/t+23% VAT = 290,29 zł/t

DROBNY 0-80 mm

bez akcyzy

135,00 zł/t+23% VAT = 166,05 zł/t

z akcyzą

146,01 zł/t+23% VAT = 179,59 zł/t

Parametry oferowanego węgla brunatnego (średnie):

 • Kaloryczność Qri:           od 9.500-13.500 kJ/kg
 • Zawartość popiołu Ar:   do 10%
 • Zawartość siarki Srt:      do 0,8%
 • Wilgotność Wrt:          do 48%
 • Wymagania dla poszczególnych sortymentów w zakresie uziarnienia zgodnie z normą PN-75/G97051

Nazwa sortynemtu

Wymiary ziarna

Dopuszczalna zawartość

podziarna

nadziarna

Miał

0-40 mm

Nie normalizuje się

10%

Orzech

20-80 mm

20%

10%

Kęsy

80-300 mm

20%

Nie normalizuje się

Niesort

0-300 mm

Nie dotyczy

Nie dotyczy

kwbturow_site