PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oferuje:

Węgiel brunatny

- sortowany o uziarnieniu:

 • 0-40 mm „miał” – cena za 1 tonę: 125,00 zł + 23% VAT =  153,75 zł; z akcyzą: 136,01zł + 23% VAT =  167,29 zł
 • 20-80 mm „orzech”cena za 1 tonę: 155,00 zł + 23% VAT =  190,65zł;   z akcyzą: 166,01 zł + 23% VAT =  204,19zł
 • 80-300 mm „kęsy” cena za 1 tonę: 215,00 zł + 23% VAT =  264,45 zł; z akcyzą: 226,01 zł + 23% VAT =  277,99 zł

- niesortowany o uziarnieniu:

 • 0-300 mm „niesort” – cena za 1 tonę: 130,00 zł + 23% VAT =  159,90 zł; z akcyzą:  141,01zł + 23% VAT =  173,44 zł (odbiór tylko transportem kolejowym)

Węgiel brunatny charakteryzuje się dobrymi parametrami (średnie):

 • Kaloryczność Qri:           od 9.500-13.500 kJ/kg
 • Zawartość popiołu Ar:   do 10%
 • Zawartość siarki Srt:      do 0,8%
 • Wilgotność Wrt:          do 48%

Sprzedaż transportem samochodowym i kolejowym. W przypadku transportu samochodowego ładowane są pojazdy o maksymalnych wymiarach:

 • Długość: maksymalna długość zestawu: 18 m
 • Wysokość: maksymalna wysokość zestawu: 4,20 m
 • Szerokość: maksymalny rozstaw kół zestawu: 3 m
 • Ciężar całkowity brutto zestawu: 60 ton

Oddział KWB Turów prowadzi sprzedaż węgla brunatnego sortowanego przeznaczonego dla gospodarstw domowych i do instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

UWAGA: Pojazdy przekraczające podane parametry nie będą obsługiwane. Zapraszamy wszystkich odbiorców do współpracy i zakupu oferowanych produktów.

Informacje o sprzedaży wymienionych produktów: Dział Sprzedaży – tel. 75 77 35 584 / 783 / 784.

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia

PKO BP S.A. Nr 49 1020 2137 0000 9802 0007 0318

kwbturow_site