Informacja na temat uchwał antysmogowych województwa dolnośląskiego

W wojew­ództwie dol­nośląskim obow­iązu­ją trzy uch­wały antys­mogowe, które wprowadziły ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw w tym wykorzystania węgla brunatnego do celów grzewczych, celem zapobieżenia negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko :

 1. Uch­wała nr XLI/1407/17 Sejmiku Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 2. Uch­wała nr XLI/1405/17 Sejmiku Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r.  sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 3. Uch­wała nr XLI/1406/17 Sejmiku Wojew­ództ­wa Dol­nośląskiego  z dnia 30 listopada 2017 r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwały m.in. wprowadzają zakaz spalania paliw w wojew­ództwie dol­nośląskim od 1 lip­ca 2018 tj.:

 • Mułów i flo­tokon­cen­tratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
 • Węgla brunatnego oraz  paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
 • Węgla kami­en­nego w postaci sypkiej o uziarnie­niu poniżej 3mm;
 • Biomasy stałej o wilgo­t­noś­ci w stanie roboczym powyżej 20%.

Link do uchwał:

Uchwały antysmogowe

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oferuje:

Węgiel brunatny

- sortowany o uziarnieniu:

 • 0-40 mm „miał” – cena za 1 tonę: 125,00 zł + 23% VAT =  153,75 zł; z akcyzą: 136,01zł + 23% VAT =  167,29 zł
 • 20-80 mm „orzech” – cena za 1 tonę: 160,00 zł + 23% VAT =  196,80zł;   z akcyzą: 171,01 zł + 23% VAT =  210,34 zł
 • 80-300 mm „kęsy” – cena za 1 tonę: 220,00 zł + 23% VAT =  270,60 zł; z akcyzą: 231,01 zł + 23% VAT =  284,14 zł
 • 0-80 mm „drobny”  –  cena za 1 tonę : 130 zł + 23 % VAT = 159,90 zł ;      z akcyzą:   141,01 zł + 23% VAT = 173,44 zł

 

Węgiel brunatny charakteryzuje się dobrymi parametrami (średnie):

 • Kaloryczność Qri:           od 9.500-13.500 kJ/kg
 • Zawartość popiołu Ar:   do 10%
 • Zawartość siarki Srt:      do 0,8%
 • Wilgotność Wrt:          do 48%

Sprzedaż transportem samochodowym i kolejowym. W przypadku transportu samochodowego ładowane są pojazdy o maksymalnych wymiarach:

 • Długość: maksymalna długość zestawu: 18 m
 • Wysokość: maksymalna wysokość zestawu: 4,20 m
 • Szerokość: maksymalny rozstaw kół zestawu: 3 m
 • Ciężar całkowity brutto zestawu: 60 ton

 

UWAGA: Pojazdy przekraczające podane parametry nie będą obsługiwane. Zapraszamy wszystkich odbiorców do współpracy i zakupu oferowanych produktów.

Informacje o sprzedaży wymienionych produktów: Dział Sprzedaży – tel. 75 77 35 584 / 783 / 784.

Informujemy, że w poniedziałek 24 grudnia 2018 r. punkt sprzedaży węgla będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia

PKO BP S.A. Nr 49 1020 2137 0000 9802 0007 0318