PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oferuje:

GLINY OGNIOTRWAŁE I CERAMICZNE

Z uwagi na fakt, iż gliny ogniotrwałe i ceramiczne są produktem naturalnym, jego zakup należy najpierw poprzedzić oceną jego przydatności dokonaną przez Kupującego (np. na podstawie zakupu partii próbnej).

PIASKI I ŻWIRY

Warunki załadunku:

W przypadku transportu samochodowego ładowane są pojazdy o maksymalnych wymiarach:

  • Długość: maksymalna długość zestawu - 18 m
  • Wysokość: maksymalna wysokość zestawu - 4,20 m
  • Szerokość: maksymalna rozstaw kół zestawu - 3 m
  • Ciężar całkowity brutto: 60 ton.

CENNIK

  1. Gliny ogniotrwałe i ceramiczne – cena za 1 tonę: 100,00 zł + 23% VAT = 123,00 zł
  2. Piaski i żwiry – cena za 1 tonę: 13,00 zł + 23% VAT = 15,99 zł

UWAGA: Pojazdy przekraczające podane parametry nie będą obsługiwane. Zapraszamy wszystkich odbiorców do współpracy i zakupu oferowanych produktów. 

Informacje o sprzedaży wymienionych produktów: Dział sprzedaży - 75 77 35 584/784