Głównymi źródłami emisji hałasu są maszyny podstawowe – koparki i zwałowarki. Koparki są wielkogabarytowymi źródłami hałasu, które składają się z szeregu funkcjonalnie powiązanych źródeł składowych (napędy, przenośniki, itp.). Każda z tych maszyn współpracuje z układem: stacja napędowa – taśmociąg, tworząc złożony układ wibroakustyczny zmieniający swoje położenie. Koparki pracują zawsze w pobliżu urabianej skarpy o wysokości około 20 m. Skarpa ta oraz skarpy wyższych poziomów eksploatacyjnych stanowią doskonałe ekrany akustyczne.

Zwałowarki są źródłami hałasu o podobnym charakterze, przy czym w ich przypadku dominuje hałas przenośników transportujących nadkład. Zwałowarki nie są źródłem tak znacznego hałasu jak koparki, lecz ich usytuowanie na zwałowisku, bez naturalnych ekranów akustycznych sprzyja swobodnej propagacji hałasu.

Poważniejszym źródłem hałasu środowiskowego są przenośniki taśmowe i ich stacje napędowe. Wynika to z faktu, iż taśmociągi są źródłami liniowymi, dla których spadek poziomu hałasu wraz z odległością od źródła przebiega znacznie wolniej niż dla źródła punktowego.