Najważniejszym kapitałem oddziału Kopalnia Węgla Brunatnego Turów jest jej załoga. To dzięki niej nasz oddział jest w stanie dobrze funkcjonować i nadal się rozwijać.  Kopalnia Turów od dziesięcioleci pretenduje do roli lidera na krajowym rynku w branży węgla brunatnego i zachowuje tę pozycję dzięki bogatej tradycji, nieprzerwanej innowacyjności, ale przede wszystkim zaangażowaniu wielu tysięcy obecnych i byłych pracowników. Zaangażowanie to jest wynikiem dumy każdego pracownika z przynależności do Kopalni, które nieustannie staramy się wzmacniać poprzez zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju karier zawodowych oraz szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, atrakcyjnego wynagrodzenia oraz umożliwienia pełnego wykorzystania posiadanych umiejętności, przy równoczesnym zaspokojeniu potrzeb przedsiębiorstwa.

Od kilku lat Kopalnia poddawana jest intensywnym działaniom restrukturyzacyjnym. Optymalizacja struktury organizacyjnej, a co za tym idzie i zatrudnienia w firmie, jest niewątpliwie najważniejszym i jednocześnie najtrudniejszym zagadnieniem dotyczącym pracowników. Dotychczasowy efekt optymalizacji zatrudnienia spowodował, że stan załogi zmniejszył się z 5.965 w roku 1999 do 2.486 pracowników na dzień 28 lutego 2018 roku. Jesteśmy doświadczoną załogą, postrzeganą wśród klientów i naszych partnerów gospodarczych jako rzetelna, kompetentna i godna zaufania.Podstawowym celem prowadzonych działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w spółce jest pełna mobilizacja wszystkich posiadanych umiejętności i zasobów ludzkich, w celu stałego doskonalenia, modyfikowania i zwiększania skuteczności naszych procesów i organizacji.  Dzięki swojej pozycji na rynku, oferujemy stabilną pracę, możliwości awansu, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia i dalsze korzyści socjalne.

We współpracy z Rejonowym Urzędem Pracy, szkołami średnimi i uczelniami wyższymi, Kopalnia ułatwia młodym osobom pierwszy kontakt z życiem przedsiębiorstwa za pośrednictwem organizowanych stażów i umów dotyczących praktyk zawodowych. Uczniowie i studenci mogą w ten sposób zapoznać się z różnymi zawodami oraz specjalistycznymi stanowiskami pracy.