Związek Zawodowy Pracowników KWB Turów

Tel. (75) 773 56 96
Przewodniczący – tel. (75) 773 57 26