NSZZ „Solidarność” KWB Turów

Tel. (75) 773 61 70Fax (75) 773 53 26e-mail: soltur@poczta.onet.pl

Strona internetowa: www.soltur.eu
Adres strony Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: http://www.solidarnosc.org.pl/