Kopalnia Turów nie zapomina o byłych pracownikach – emerytach i rencistach. Opieka macierzystego zakładu pracy polega m.in. na wypłacaniu na podstawie złożonej deklaracji raz w roku ekwiwalentów za deputat węglowy, a także na korzystaniu z zapisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dzięki niemu emeryci mogą korzystać z ulg przy opłatach za organizowany wypoczynek letni oraz mogą indywidualnie wnosić o pomoc finansową lub rzeczową.

W środowiskowych placówkach kulturalnych działają "Kluby Seniorów":

  • w Zgorzelcu działa Klub Seniora Emerytów i Rencistów zrzeszający byłych pracowników Kopalni Turów. Zarząd Klubu inicjuje okazjonalne spotkania, zabawy i wycieczki, wśród nich również zagraniczne. Przy klubie działa chór kierowany przez muzyka Piotra Wróbla, też emeryta kopalni. Od 9.01.1995 roku przewodniczącą Klubu jest Stanisława Barańska.
  • w Klubie Górniczym "Jubilat" w Bogatyni działa podobny Klub Seniora. Program działań podobny, przy czym następuje integracja działań przez coraz częściej odbywane wspólne imprezy, co ułatwia pomoc finansową zarządom Spółek Akcyjnych KWB Turów i Elektrowni Turów oraz działającym w tych firmach związkom zawodowym i innym sponsorom. Przy klubie działa zespół śpiewaczy "Jubilatki" (b. "Złota jesień"), którym opiekuje się Henryk Figielek (muzyk z górniczej orkiestry dętej). Aktualnym przewodniczącą Klubu jest Krystyna Mania.