Zintegrowany system zarządzania obejmuje swoim zakresem cztery systemy składowe, tj.: zarządzanie bezpieczeństwem informacji – wg normy PN-EN ISO/ICE 27001:2014, zarządzanie środowiskowe – wg normy PN-EN ISO 14001:2015, zarządzania BHP – wg normy PN-N 18001:2004  oraz części wspólnej systemów. Na przełomie lutego i marca bieżącego roku w centrali i oddziałach prowadzony był proces certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ).

W wyniku przeprowadzonego badania auditorzy Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków potwierdzili, że uregulowania funkcjonujące w obszarach objętych systemem i działania realizowane są zgodnie z wymaganiami norm, audit zakończył się wynikiem pozytywnym, co stanowiło podstawę do rekomendacji wydania certyfikatu. W wyniku Auditu oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów uzyskał certyfikat w zakresie: „Wydobywanie i przeróbka węgla brunatnego i kopalin towarzyszących”.

W lutym 2018 roku w związku z pozytywnym  wynikiem  Auditu recertyfikacyjnego,  utrzymano ważność przyznanych Certyfikatów.

kwbturow_site