PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

ul. Górników Turowa 1, 59-916 Bogatynia

Województwo Dolnośląskie

Polska

 

Tel.: +48 75 77 35 300,  +48 75 77 35 200

Fax +48 75 77 33 000

Dział Sprzedaży +48 75 77 35 735

e-mail: kopalnia.giekkwbt@gkpge.pl

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95, REGON: 000560207, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334, kapitał zakładowy: 6 450 307 050,00 zł - kapitał w całości wpłacony.

 

Kontakt z mediami:

Sandra Apanasionek – Rzecznik Prasowy PGE GiEK

tel. +48 44 737 75 38, tel. kom. +48 693 900 134,

e-mail: sandra.apanasionek@gkpge.pl