• DE

  07.05.2019

  Der Braunkohletagebau Turów plant nicht, seine Tätigkeiten über die in der Konzession vor 25 Jahren festgelegten Grenzen hinaus auszuweiten. Der Tagebaubetrieb wird nur auf dem Gebiet, der in dem Bescheid von 1994 festgelegt wird, weitergeführt.

  Więcej
 • EN

  07.05.2019

  The Turów lignite mine is not planning to expand its operations beyond the boundaries specified in its concession 25 years ago. Mining operations are being conducted only within the area specified in the decision from 1994.

  Więcej
 • DE

  07.05.2019

  Więcej
 • EN

  07.05.2019

  Więcej
 • PL

  06.05.2019

  Kopalnia Węgla Brunatnego Turów nie planuje rozszerzenia działalności poza określone 25 lat temu granice wskazane w koncesji. Wydobycie będzie prowadzone wyłącznie w obszarze określonym w decyzji z 1994 r.

  Więcej
 • CZ

  06.05.2019

  Hnědouhelný důl Turów neplánuje rozšířit svoji činnost nad rámec licence, jež mu byla udělena před 25 lety. Těžba bude prováděna pouze v oblasti určené rozhodnutím z r. 1994.

  Więcej
 • CZ

  06.05.2019

  Więcej
 • PL

  06.05.2019

  Więcej
 • Kopalnia w Turowie: odkrywka w granicach koncesji z 1994 r. (translation: CZ, EN, DE)

  26.04.2019

  Więcej
 • PGE GiEK posadziła blisko 47 mln drzew w ramach rekultywacji

  24.04.2019

  Kompleksy górniczo-energetyczne PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna są przykładami wyjątkowej dbałości o środowisko naturalne. Należące do spółki kopalnie, w toku rekultywacji terenów pogórniczych, do końca 2018 r. posadziły łącznie blisko 47 milionów drzew i krzewów.

  Więcej

Nasze oddziały

kwbturow_site