• Zagrożony wyginięciem gatunek ptaków zasiedlił tereny sąsiadujące z Kopalnią Turów

  25.09.2023

  Poprzemysłowe tereny Kopalni Węgla Brunatnego Turów, oddziału spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, wzbogaciły się o kilkaset sztuk kuropatwy – gatunku ptaka zagrożonego wyginięciem.

  Więcej
 • Prezes PGE Wojciech Dąbrowski: walka o Turów trwa nadal

  31.08.2023

  Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie ws. skarg niemieckich, czeskich i polskich organizacji ekologicznych oraz miasta Zittau, które zakwestionowały decyzję środowiskową dla Kopalni Turów. Przyczyną zawieszenia postępowania były kwestie proceduralne związane z ostatecznym zakończeniem postępowania ws. zmiany decyzji środowiskowej. Do tej pory Kopalnia Turów przeznaczyła aż 42 mln zł na realizację zapisów decyzji środowiskowej.

  Więcej
 • Kopalnia Turów konsekwentnie realizuje zapisy decyzji środowiskowej, którą zaskarżyli czescy i niemieccy ekolodzy oraz miasto Zittau

  24.08.2023

  Kopalnia Turów konsekwentnie realizuje wszystkie zapisy decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wśród których znajdują się liczne inwestycje proekologiczne ograniczające wpływ kopalni na środowisko naturalne i gwarantujące prowadzenie działalności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wszystkie warunki, zapisane w decyzji zostały wypracowane i zaakceptowane przez Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec m.in. w trakcie konsultacji transgranicznych przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Na realizację działań w ramach decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przeznaczyła do tej pory aż 42 mln zł.

  Więcej

Nasze oddziały

kwbturow_site